"Frames" in een php pagina (includen)

Wat zijn PHP frames?
De naam PHP frames is eigenlijk niet helemaal goed, beter kan je het includes noemen.
Als je met PHP frames werkt, geef je de paginanaam door via de URl, je krijgt dan dit soort pagina's www.jouwsite.nl/home.php?pagina=email
Op de pagina zelf zie je geen frame's o.i.d. gewoon 1 doorlopende html pagina.
Dit komt omdat met de betreffende pagina "ertussen plakt" met de php functie include();
Hoe het in zijn werk gaat zie je in het volgende stuk.

Hoe werkt het?
Men geeft een variabale op in de URl, deze word uitgelezen d.m.v. het $_GET[]; commando.
Hierna kan men deze variabele includen, of eerst bewerken. Vaak zet men het stukje PHP script in een tabel o.i.d.
Hoe je dit moet doen behandel ik hier niet, kijk hiervoor op het forum.
Hoe men de script's gebruikt en maakt is het beste uit te leggen met een voorbeeld,
hieronder staan 3 vaak gebruike manieren om met PHP frames te werken

Voorbeeld 1

Het commentaar in de code zelf is denk ik wel voldoende uitleg.

Voorbeeld 2
In dit voorbeeld gebruiken we in plaats van een if constructie gebruik van de switch/case constructie.
Ook leren we 2 nieuwe functies erbij, namelijk de functie file_exists(); en strtolower();

De uitleg van beiden:

file_exists(bestandsnaam);
Geeft TRUE terug als het bestand of de directorie aangegeven met bestandsnaam bestaat; FALSE in alle andere gevallen.

strtolower($variabele);
Geeft een string terug met alleen maar kleine letters, d.w.z dat HaLLoOOw wordt hallooow

Het echte voorbeeld:

Voorbeeld 3
In dit voorbeeld weer een functie erbij, de empty(); functie.
De uitleg ervan:
empty($variabele);
Geeft TRUE terug als de variabele 0 is of niet bestaat.

Het scriptje:

Note: Let wel op bij dit script, hetgene wat in de url staat,
moet gelijk zijn aan de naam van de pagina, en de pagina moet op *.php eindigen!Ik hoop dat je wat aan dit artikel hebt gehad.
Voor vragen kan je natuurlijk altijd op Websiteforum.nl terecht

 

Artikel door Dj PaTTiM @ websiteforum.nl