AnouksWeb Webmaster Tools
Home Zoeken Contact Gastenboek Partners Sitemap
 Html codes tips en uitleg
HTML

Om het je een beetje makkelijker te maken bij het maken van een website, heb ik hier wat tips en uitleg over HTML code geplaatst.

Korte inleiding

HTML is de afkorting voor HyperText Markup Language, het is een opmaaktaal waarin wordt aangeven welke elementen in documenten op internet voorkomen. HTML is een opmaaktaal zoals er meerdere bestaan waarin wordt aangeven waar tekst, kopjes, indeling van paragrafen van tabellen, plaatjes en multimedia zicht bevinden. Dit als een soort naslagwerk op wat je al weet.

TAGS VOOR DE BASISUITRUSTING VAN DE PAGINA
Met deze tags leg je de basis voor de paginaopbouw van elke webpagina vast:

Tag
Attributen
Betekenis
<HTML> Omsluit het gehele bereik van een webpagina
<HEAD> Kopdeel van de webpagina. Bevat o.a. informatie over het bestand en vaak stukken javascript
<TITLE> Titel van de webpagina, die in de titelbalk van het browservenster word weergegeven. Word in het <HEAD< bereik geplaatst.
<BODY> Het belangrijkste deel van de webpagina. Bevat alle zichtbare elementen.
  Achtergrondkleur
  Achtergrondafbeelding
  Tekstkleur
  Linkkleur
  Kleur voor bezochte links
  Kleur voor actieve links

OPMAAKTAGS
Om tekst op webpagina’s op te maken, dien je alle opmaakaanwijzingen in te stellen met behulp van tags:
terug naar boven

Tag
Attributen
Betekenis
<P> Begint een nieuwe alinea
  Zorgt voor links uitgelijnde, gecentreerde of rechts uitgelijnde vloeiende tekst.
<BR /> Handmatig regeleinde
  Begint pas onder het voorgaande element met de volgende regel.
<B> vet
<I> cursief
<U> onderstreept
<TT> proportioneel lettertype
<STRIKE> doorgehaald
<SUP> superscript
<SUB> subscript
<BLINK> knipperend
<H1> tot <H6> koppen van verschillende ordes
<FONT> keuze van het lettertype
  opgave van de schriftgroote. Absoluut met een directe getalswaarde, of relatief met plustekens en mintekens
Tekstkleur

OBJECTEN EN ELEMENTEN
Om in HTML objecten in te voegen op een pagina en
interactieve elementen te genereren, kun je de volgende tags gebruiken
terug naar boven

Tag Attributen Betekenis
<A> Hyperlink
  Doeladres
  Email-link
  Naam van een verwijsdoel binnen een webpagina
  Verwijsdoel, in welk venster of frame de inhoud moet worden weergegeven
  Voorbeeld: <a href="http://anouksweb.nl" target="_blank">Klik hier</a>
Uitkomst: Klik hier
<IMG> Afbeelding invoegen
  Bestandsnaam en padopgave voor de afbeelding
  Dikte van het kader rond de afbeelding
  Alternatieve inhoudbeschrijving
  Breedte van de afbeelding
  hoogte van de afbeelding
  uitlijning van de tekst en plaatsing van de afbeelding
<HR> Horizontale lijn
  Breedte (lengte) in pixels of procenten
  Dikte van de lijn
  Zonder schaduw
<TABLE> Definieert een tabelbereik
  Kaderdikte
  Tabelbreedte
  Afstand tussen twee cellen
  Afstand binnen een cel tussen de rand en de inhoud
  Achtergrondkleur
  Achtergrondafbeelding
<TR> Tabelrij
  Rijhoogte
  Horizontale uitlijning van de celinhoud voor alle cellen op de rij
  Verticale uitlijning van de celinhoud voor alle cellen op deze rij
  Achtergrondkleur voor de rij
  Achtergrondafbeelding voor de rij
  Aantal samen te voegen rijen
<TD> / <TH> Tabelcel of tabelkop
  Celbreedte
  Celhoogte
  Horizontale uitlijning van de celinhoud
  Vertikale uitlijning van de celinhoud
  Achtergrondkleur
  achtergrondafbeelding
  aantal samen te voegen cellen
<EMBED> Ingebedde objecten waarvoor een plugin vereist is. De mogelijke attributen hangen af van het ingebedde object
<FRAMESET> Definitiebereik voor frames
  Aantal en breedte van de kolommen
  Aantal en hoogte van de rijen
  Kaderdikte
<FRAME> framedefinitie
  weer te geven webpagina
  Naam van het frame
  Schuifbalken toelaten, altijd uitschakelen of naar behoefte
  Framegrootte onveranderbaar
  driedimensionaal kader zichtbaar of niet
  Linker afstand tussen inhoud en kader van het frame
  Bovenafstand tussen inhoud en kader van het frameWeb Analytics