Box inn

Met dit script krijg je een mooi entree effect. het zogenaamde doos-effect. Dit script wel alleen met Internet Explorer 4 en hoger.


Klik hier om het te testen

Plaats de onderstaande regeltjes tussen de head tags van je pagina als extra meta tags..