Spokencursor

Het is niet echt een javascript, maar een cursor met behulp van CSS. Een heel grappig spookje als cursor!

Klik hier om het ANI bestand te downloaden,
plaats dit in dezelfde directory als je pagina en plaats vervolgens onderstaand scriptje tussen de <head> tags van  je pagina: