Typende tekst in statusbar

Met dit script, krijg je een typemachine effect in de statusbar, kijk hier onder in deze statusbar voor het voorbeeld.