Een makkelijk scriptje om een gekleurde klok op je site te plaatsen.

13:36:49  

Plaats de volgende code op een php pagina:

<?php

$seperator =":";

$hour = date("G");
$minute = date("i");
$second = date("s");

$red = $hour / 24 * 255;
$green = $minute / 60 * 255;
$blue = $second / 60 * 255;

$red = dechex($red);
$green = dechex($green);
$blue = dechex($blue);

echo "<font color=\"$red$green$blue\">$hour$seperator$minute$seperator$sec ond</font>\n";

?>

terug naar de php scripts