Tekst met spiegeleffect

Open de afbeelding waar je de tekst op wilt hebben
Zo nodig neem je deze:

Activeer het tekstgereedschap en schrijf de tekst (floating en antialias aangevinkt)Ga naar: Edit / Copy / Daarna:  Edit / Paste / As New Layer

Ga naar: Image / Rotate
Schuif de twee teksten precies onder elkaar:

Ga nu naar het Layer Palette (indien niet zichtbaar druk op L)
Maak Layer 2 actief door erop te gaan staan en schuif het schuifje
voor dekking zover naar voren tot de tekst voldoende vervaagd is.Zorg nu dat de laag Floating Selection weer actief wordt en geef de laag een effect
mee ga hiervoor naar: Effects / 3D Effects / Cuout en neem het volgende over:

Ga naar Layers / Merge / Merge All en sla de afbeelding op.
Probeer het ook eens met een rode tekst op een zwarte ondergrond... heel mooi effect!!

Veel succes met deze les!